Foreningen til bevarelse af ”Mosebjerg” og ”Stærhøj”

har til formål at beskytte og bevare de storslåede, særegne og ganske markante bakkelandskaber, som med sine karakteristiske lange og bløde konturer ligger placeret kystnært mellem Sundby, Fårtoft og Bjergby mod syd og Limfjorden med Thisted bredning mod nord.

På billedet herover ses Hanklit, Svalklit, Fårtoft klint og Stærhøj - et sammenhængende landskab, som ikke bør ødelægges af molergravning.....

 

Der er rig adgang til at opleve og færdes i området via ”Margueritruten” og markerede stier i bakkerne og langs kysten på nordsiden, hvor man endvidere kommer ganske tæt på de skarpt markerede og geologisk interessante moler-askeprofiler i kystklinterne mod øst samt engarealet ”Sundby Nørrekær” mod vest.

læs mere om området

Kommuneplantillæg i høring

Morsø Kommune har sendt et tillæg til kommuneplanen i høring. Tillægget er en nødvendig ændring af kommuneplanen før der kan graves moler i den østlige del af Stærhøj. Vi opfordrer alle til at gøre indsigelse mod tillægget - fristen er 7.april 2017. Se link til kommuneplantillægget på siden Aktuelt og debat
 
 
På siden Læserbreve og Artikler kan du se artikler og læserbreve om den seneste tids udvikling.
 
 
 
Er du medlem af foreningen, men modtager ikke nyhedsbrevene?  Check evt. SPAM-mappen i dit email program. Husk også at give besked, hvis du har skiftet email-adresse.

Bevar Mosebjerg og Stærhøj  | bevarmosebjerg@gmail.com