Foreningen til bevarelse af ”Mosebjerg” og ”Stærhøj”

har til formål at beskytte og bevare de storslåede, særegne og ganske markante bakkelandskaber, som med sine karakteristiske lange og bløde konturer ligger placeret kystnært mellem Sundby, Fårtoft og Bjergby mod syd og Limfjorden med Thisted bredning mod nord.

På billedet herover ses Hanklit, Svalklit, Fårtoft klint og Stærhøj - et sammenhængende landskab, som ikke bør ødelægges af molergravning.....

 

Der er rig adgang til at opleve og færdes i området via ”Margueritruten” og markerede stier i bakkerne og langs kysten på nordsiden, hvor man endvidere kommer ganske tæt på de skarpt markerede og geologisk interessante moler-askeprofiler i kystklinterne mod øst samt engarealet ”Sundby Nørrekær” mod vest.

Læs mere om området og se kort over vandreruter

Generalforsamling 2024

Den 17.02.2024 afholdt foreningen generalforsamling. Der var genvalg til 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleanten. Det seneste årstid har vi været i 'venteposition'. Miljø- og Fødevareklagenævnet har hjemvist regionens afslag på gravetilladelser i Mosebjerg og Stærhøj til fornyet sagsbehandling.
 
Det kan du læse mere om i den seneste artikel fra Nordjyske her på hjemmesiden (Seneste artikler). 
 
Nordjyske Medier har produceret et meget seværdigt indslag om de konflikter, der kan opstå mellem naturinteresser og indvindingsønsker i forbindelse med råstofindvinding. Stærhøj og Mosebjerg har fået sit eget afsnit (ca. midt i indslaget, find det med menupunktet Mors øverst i artiklen). Link til indslaget
 
  
 
Bevar Mosebjerg og Stærhøj  | bevarmosebjerg@gmail.com