Her finder du Mosebjerg og Stærhøj,,,,,
Vandreruten er en del af det sammenhængende Sporene på Nordvestmors, ca. 35 km vandreruter/trampespor gennem et enestående naturhistorisk landskab bestående af Salgerhøjbuen med Mors' højeste punkt Salgerhøj samt Bjergbybuen fra Flade over Bjergby og Fårtoft til Sundby. Nord for Bjergbybuen ligger Stærhøjbuen og Mosebjergbuen med Thisted Bredning i baggrunden.
 
 
 
Læs mere om graveproblematikken på siden "Aktuelt og debat"
 

Området

Landskabet ligger i umiddelbar forlængelse af og som en del af det samlede bakkekompleks, som i øst udgøres af det fredede ”Salgjerhøj” og ”Hanklit”.
 
Hanklt er en unik repræsentant for dette randmoræne-bakkelandskab med de markante moler kystklinter og kandiderer til status som UNESCO verdensarv.
 
 
Området værdsættes højt og benyttes i udstrakt grad af såvel lokalbefolkningen som de mange turister, der hver sommer i stort tal besøger området.

Men bakkerne rummer moleret, som er råstof for Molerindustrien, og dennes ønsker om åbning af nye råstofgrave og udstrakt indvinding af moleret udgør derfor en stor trussel mod området med risiko for, at det for evigt vil gå tabt.

Landskabet er nøje og detailleret beskrevet i Plan 09/ Niras.

Læs også landskabsbeskrivelsen af Prof. Stig Schack Pedersen i Geologisk Tidsskrift

Hvis du vil støtte foreningens bestræbelser i retning af at beskytte og bevare dette særegne og smukke landskab for fremtiden, kan du tegne medlemskab i foreningen på siden Bliv medlem


Beskrivelsen i Plan 09 

 Morænelandskabet på det nordvestlige Mors. Kilde Plan 09/Niras  (klik for større billede)
 
 Topografisk kort.  © Geodatastyrelsen   (klik for større billede)
 
 
 
Bevar Mosebjerg og Stærhøj  | bevarmosebjerg@gmail.com