Breve til lokal- og regionspolitikere

Ud over at deltage i debatten med læserbreve, høringssvar og indsigelser finder vi det ind imellem hensigtsmæssig med en direkte henvendelse til politikerne.
 
 
 
Her kan du læse breve sendt til lokal- og regionspolitikere i forsøg på at råbe dem op og opfordre dem til at leve op til hensigterne i Plan 09 -  en registrering og analyse af landskabet på Mors.
 
Plan 09 var et led i projektet ”Helheder og kompetencer i det åbne land”. Det langsigtede formål med projektet er at sikre, og gerne styrke, de landskabelige og naturmæssige sammenhænge og kvaliteter, som øen rummer, ved at styrke planlægningen af det åbne land. En vigtig del af projektet har derfor været at skaff e detaljeret viden om og kendskab til landskabet og naturen på Mors.
 
 
Bevar Mosebjerg og Stærhøj  | bevarmosebjerg@gmail.com