Det er landskaber som disse, vi gerne vil undgå....
 
Ejerslev Nord efterår 2014
Ejerslev Nord efteråret 2014
 
 
 
 

Læserbreve og artikler

Herunder  kan I læse indlæg, læserbreve og artikler fra avisen. 

Belgiske Etex og franske Imerys har ikke opgivet planer om at grave moler i Mosebjerg og Stærhøj.
I hhv. 2018 og 2020 har regionen givet afslag på ansøgninger om gravetilladelse med henvisning til, at områderne er taget ud af den seneste råstofplan. Mijø- og Fødevareklagenævnet har hjemvist afslagene til fornyet behandling, hvilke regionen er i gang med nu. 
 
 
Til moleret dem skilte (Nordjyske 30.01.2020)
De 2 lokale Mors-politikere Lauge Larsen og Peter Terkildsen var begge positive for gravetilladelsen i Stærhøj  i 2016. Lauge Larsen har nu stemt for at annullere gravetilladelsen og mener ikke moleret i Stærhøj længere har vital betydning for Imerys set i lyset af de store forekomster andre steder. Han mener derfor, at landskabsbeskyttelsen må veje tungere.
Peter Terkildsen mener derimod ikke, at den oprindelige tilladelse skal ændres bare fordi forudsætningerne for tilladelsen har ændret sig markant.
 
Regionsrådet følger udvalgenes indstilling og annullerer den gravetilladelse i Stærhøj, som Imerys på visse betingelser fik godkendt i september 2016 .
 
Tilladelse til gravning i et område på 10 ha tæt på fabrikken sendes snart i høring
 
Peter Terkildsen truer med at indbringe regionsrådet for ankestyrelsen, hvis rådet følger indstillingen fra klima- og miljøudvalget og forretningsudvalget.
 
Regionens forretningsudvalg følger indstillingen fra klima- og miljøudvalget og siger også nej til molergravning i Stærhøj
 
Et flertal i regionens udvalg for klima og miljø vil have Stærhøj taget helt ud af råstofplanen. Tidligere er den vestlige del af området taget ud af planen, men udvalget finder, at hele området bør friholdes for molergravning af hensyn til landskabet.
 
Moler nok til 170 år   (Nordjyske 14.11.2019)
Med kortlægning af molerforekomster midt på Mors er der nu konstateret moler til 170 års forbrug. Morsø Kommune stiller spørgsmål ved allered nu at udlægge et nyt område midt på øen set i lyset af de store forekomster.
 
 
Stærhøj kommer i spil igen  (Morsø Folkeblad 23.05.2019)
Enhedslisten får medhold i, at gravetilladelsen i Stærhøj Øst skal behandles igen og sendes i høring på ny.  
 
Molersagen tages op igen i regionen (Morsø Folkeblad 20.05.2019)
Enhedslisten vil have Regionen til at genoverveje tilladelsen til at grave moler i Stærhøj Øst (den del, der ikke er §3 beskyttet). Baggrunden er de nye oplysninger om store molerforekomster ved Hesselbjerg - tæt på fabrikken og i mindre sårbar natur.
 
Morsø Kommune giver dispensation til at udvinde moler i et §3 område ved Skarrehagevej. Og man kan læse i artiklen, at Udvalg for Teknik og Miljø fortsat mener, at molerindvinding er forbundet med væsentlige samfundsmæssige interesser - selv om Miljø- og Fødevareklagenævnet i januar 2019 har fastslået det modsatte....
 
Imerys løber tør for moler...  (Morsø Folkeblad 23.04.2019)
2 artikler, hvor Imerys i den ene fremhæver det store forretningspotentiale i moler som tilsætning i dyrefoder og i den anden hævder, at man snart løber tør for moler.
 

Januar 2019

Efter lang ventetid på afgørelserne i klagesagerne i forbindelse med tilladelsen til at grave moler i Stærhøj Øst er der nu endelig sket lidt i sagen......
 
Imerys opgiver ikke graveplanerne i Stærhøj  (Morsø Folkeblad 23.01.2019)
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har givet foreningen medhold i, at der ikke kan dispenseres til at grave moler i det beskyttede §3 område i Stærhøj. MFKN afviser således meget klart den dispensation, som Morsø Kommune udstedte tilbage i 2017.
 

December 2018

"Øko"-jord med moler  (Økologisk Landsblad dec. 2018)
Artiklen omtaler foreningens kritik af, at Champost og Tagtomat markedsfører vækstmedium med moler som bæredygtigt og økologisk...

August 2018

Udvalg for Teknik og Miljø har nikket ja til at foreningen bliver repræsenteret i Grønt Råd på Mors - en naturlig følge af foreningens deltagelse i det lokale naturråd for Mors ogThy. 

Kommunalvalgkampen.....

har sat nyt liv i debatten om molergravning. Kandidaterne bliver udfordret på holdningen til molergravning på valgmøder og i læserbreve
 
I krydsild om moler   (Morsø Folkeblad 16.11.2017)
Artikel fra vælgermøde i Sundby
 
Maskerne faldt   (Morsø Folkeblad 13.11.2017)
 
Fårtoftmark og molertransport   (Morsø Folkeblad 11.11.2017)
 
Til moleret dem skilte....   (Morsø Folkeblad 09.11.2017)
Artikel fra vælgermøde i Det Ottekantede Forsamlingshus, Øster Jølby.
 
Kandidat til et hul i jorden   (Morsø Folkeblad 07.11.2017)
Læserbrev af Frans Kappel Øvre om Stærhøjs udsigt til at blive offer for gravemaskinerne
 
Skamol fik nyt nej   (Morsø Folkeblad 24.10.2017)
Regionens forretningsudvalg afviser Skamols ansøgning om gravetilladelse i Mosebjerg.
 

August - September 2017

Ny strid om moleret på Mors   (Morsø Folkeblad 29.09.2017)
Artikel om Skamols 'sidste øjebliks' forsøg på at få en tilladelse til at grave moler i Mosebjerg behandlet efter den 'gamle' råstofplan fra 2012 - en ansøgning som forvaltningen i regionens råstofudvalg dog har indstillet til afslag.
 
Ærgerligt med molergravning   (Morsø Folkeblad 26.09.2017)
En kommentar fra Morten Lynggaard Pedersen til kommunalbestyrelsens vedtagelse af lokalplantillæg, som skal muliggøre gravning i Stærhøj.
 
Usandheder fra Viggo Vangsgaard   (Morsø Folkeblad 19.09.2017)
Thorkild Møller går i rette med Viggo Vangsgaards udtalelser om, at Imerys har brug for moleret i Stærhøj
 
2 læserbreve af Morten Lynggaard Pedersen og Per Thilkjær
 
Kystnært naturområde ødelægges (Morsø Folkeblad 01.09.2017)
Karen Toft - 17 kommunalbestyrelsesmedlemmer vedtog kommuneplantillæg helt uden hensyn til natur og borgere....
 
Støtte til Korsgaard  (Morsø Folkeblad 29.08.2017)
Uffe Korsgaard sadlede om i sidste øjeblik og stemte mod vedtagelsen af kommuneplantillægget for Stærhøj. Desværre fik han kun følge af 2 andre...
 
Er der firben på Stærhøj (Morsø Folkeblad 28.08.2017)
Artikel om forekomst af markfirben på Stærhøj - og hvad det i givet fald kan betyde for gravemuligheder.
 
Kommunal blankocheck   (Morsø Folkeblad 22.08.2017)
Bo FInk - Kommentar til kommunens vedtagelse af kommuneplantillæg for Stærhøj uden at have overblik over følgeomkostninger til vejudbygning m.m.

Juli 2017

Konflikter graves op   (Nordjyske 23.07.2017)
Baggrundsartikel om de konflikter, der kan opstå mellem naturbeskyttelse og landskabsbevarelse kontra udnyttelse af råstoffer - herunder problematikken om molergravning på Mors.
 

Maj - Juni 2017

Skamol puster sig op og truer   (Morsø Folkeblad 07.06.2017)
Læserbrev fra Jørgen Saaby om Skamols utilbørlige optræden overfor en lodsejer og slet skjulte trusler mod regionen om retsager og erstatningskrav, hvis gravning i Mosebjerg nægtes.
 
Da Skamol kom på uanmeldt besøg  (Morsø Folkeblad 03.06.2017)
Skamol dukkede uanmeldt op hos en lodsejer og forsøgte at presse ham til at underskrive dokumenter, han intet kendte til....
 
Fremtidens landskab   (Morsø Folkeblad 27.05.2017)
En avisomtale af rapporten "Fremtidens landskaber på Nordmors" fra Københavns Universitet. Læs rapporten her. (rapporten fylder en del, så hav lidt tålmodighed).
 
Ny viden om gamle fossiler   (Morsø Folkeblad 03.05.2017)
En lille artikel om fossilerne i moleret og formidling heraf
 

April 2017

Hvornår sejrer Stærhøj-fornuften   (Morsø Folkeblad 20.04.2017)
Lad fornuften sejre og undlad også gravning i den østlige del af Stærhøj
 
I forbindelse med høring om komunneplantillæg vedr. Stærhøj kom der igen gang i læserbrevene - læs aprils indlæg her
 
Der har også været flere artikler i Morsø Folkeblad i april
 
Råstofplan 2016 vedtaget    (26.04.2017)
 
 
 
Masser af protester    (12.04.2017)
 
 
 

Januar / Februar 2017

Plan for Stærhøj på vej   (Morsø Folkeblad 23.01.2017)
Kort artikel, der omtaler forslag til kommuneplantillæg, som skal muliggøre molergravning i Stærhøj Øst. Forslaget godkendes formentlig på kommunalbestyrelsesmødet den 6. februar 2017 og skal derefter i høring i 8 uger inden det kan færdigbehandles.
Forslaget kan læses på kommunens hjemmeside, hvor oplysninger om høringsfasen også vil blive offentliggjort.
 
Ingen biler gennem byer   (Morsø Folkeblad 17.01.2017)
Moler skal uden om Bjergby  (Morsø Folkeblad 11.01.2017)
Lokalpolitikerne på Mors har travlt med at kigge på transportruter for moler fra Stærhøj Øst, selvom hverken kommuneplantillæg eller dispensation til oplag af overjord i kystzonen er på plads.
 
Artikel om manglende opbakning fra hovedbestyrelsen til DN Morsøs kamp for at bevare Mosebjerg og Stærhøj.
 
Så blev det Damolins tur   (Morsø Folkeblad 07.01.2017)
Kommentar fra tidl. borgmester Lauge Larsen til salget af Damolin.
 
Damolin solgt   (Morsø Folkeblad 05.01.2017)
Så blev Damolin solgt til en stor fransk råstof koncern......
 
Salgstalen fra Søren Klitskov   (Børsen 25.08.2016)
I et interview i forbindelse med Erhvervsinvest II's planer om at sælge Damolin, fremhæver Søren Klitskov, at fabrikken har råstoffer til 90-100 års produktion. 
Oplysningen om molerreserverne står i skærende kontrast til Damolins oplysninger til regionen i forsøget på at påvirke regionen til at bibeholde Mosebjerg og Stærhøj som graveområde, da det ellers med stor sandsynlighed vil føre til fabrikkens snarlige død.
 

December 2016

Job er sikret  (Morsø Folkeblad  23.12.2016)
Søren Klitskov mener, at alle jobs på Mors er sikret med de nye molerfund - men der kæmpes stadigvæk for at opretholde Mosebjerg som graveområde. 
 
Molerstrid på vej mod løsning   (Morsø Folkeblad 16.12.2016)
En ny rapport viser, at der er moler nok i Erslev og Hesselbjerg til at sikre molerforsyningen i mange år, selv om Mosebjerg og en del af Stærhøj udgår som graveområde.
 
Damolin vil have Mosebjerg   (Morsø Folkeblad  12.12.2016)
Artikel om Damolins forsøg på at presse regionen til at fastholde Mosebjerg som graveområde med trusler om erstatningssag. 
 
Søren Klitskovs usandheder   (Morsø Folkeblad  10.12.2016)
Læserbrev af Jørgen Saaby om Søren Klitskovs forsøg på at 'true' regionen med erstatningskrav, hvis regionen fastholder beslutningen om at tage Mosebjerg ud af råstofplanen.
 
Forhandlinger om statens veto   (Morsø Folkeblad 03.12.2016)
De nye molerforekomster inddrages i forhandlinger med miljøministeren om at opgive veto mod at tage Mosebjerg ud af råstofplanen. 

November 2016

Fund vil redde Mosebjerg   (Morsø Folkeblad 29.11.2016)
Formanden for regionens råstofudvalg mener, at nye molerfund ved Hesselbjerg og Erslev vil være tilstrækkeligt grundlag for at tage Mosebjerg ud af den nye råstofplan.
 
Borgmester og formand blander æbler og pærer   (Morsø Folkeblad 17.11.2016)
Læserbrev af Jørgen Saaby om borgmesterens og formand for teknisk udvalgs mangelfulde udlægning af 'byttehandlen' om indvindingsområder i 1985
 
Moler er en unik ressource   (Morsø Folkeblad 15.11.2016)
Opfølgning på Miljø- og Fødevareministerens indblanding i regionens arbejde med ny råstofplan uden Mosebjerg som råstofområde.
Desuden en kommentar fra Morsø Kommunes borgmester og formand for Teknisk udvalg, der mener, at artiklen fra 29.10.2016 giver et forkert billede af forholdene i 1985.
 
Moler som verdensarv   (Morsø Folkeblad 05.11.2016)
Opfølgende artikel om molersymposiet.
 
Symposium om moler   (Morsø Folkeblad 03.11.2016)
Omtale af et 3-dages symposium om moler og muligheder for at få molerklinterne på Fur og Mors optaget på UNESCO's liste over verdensarv.

September / Oktober 2016

Molerindustrien afgav kun lidt   (Morsø Folkeblad 29.10.2016)
Artiklen belyser, hvor lidt moler industrien reelt gav afkald på som fremtidig indvindingsområde i forhandlingerne forud for Molerrapporten i 1985.
 
Maria Reumert Gjerding (EL) har bedt ministeren redegøre nærmere for de statslige interesser i at Damolin graver moler.
 
Minister skal forklare hensyn til erhvervslivet   (Morsø Folkeblad 20.10.2016)
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen må nu forklare i folketingets spørgetid, hvordan Damolins behov for moler til kattegrus og absorptionsgranulat kan være en statslig interesse.
 
Kirker protesterer mod jagt på råstoffer   (Kristelig Dagblad 19.10.2016)
Problematikken om ødelæggelse af de landskabelige værdier i tilknytning til Sundby Kirke er beskrevet på forsiden af Kristelig Dagblad.
 
Politikere ville have nyt fund med  (Nordjyske 10.10.2016)
Radikale forsøgte forgæves at få Regionsrådet til at udsætte beslutning om at tillade gravning i Stærhøj Øst - med henvisning til de nye oplysninger om store molerforekomster tæt på fabrikken.
 
Artikelserie i Morsø Folkeblad om de store molerforekomster i Hesselbjerg tæt på Damolins fabrik. Forekomster som Damolin har kendt til et stykke tid, men bevidst undladt at fortælle regionen om.... 

Damolin vil forhandle med regionen  (Morsø Folkeblad 08.10.2016)
 
Regionen er skuffet over Damolin   (Morsø Folkeblad 21.09.2016)
 
Damolin vil indberette fund af moler   (Morsø Folkeblad 21.09.2016)
 
Damolin holder lav profil om molerfund   (Morsø Folkeblad 17.09.2016)
 

August 2016

Ja til Stærhøj Øst   (Morsø Folkeblad 26.08.2016)
Regionens udvalg for Natur, Kultur, Miljø og Infrastruktur er indstillet på at give gravetilladelse i Stærhøj Øst.
 
Håber på nyt ler    (Morsø Folkeblad 25.08.2016)
Omtale af de foreløbige undersøgelser af molerforekomster ved Erslev
 
Staten skal respektere loven   (Morsø Folkeblad 16.08.2016)
Læserbrev af Jørgen Saaby om vigtigheden af at få klarlagt, om Staten blander sig uretmæssigt i regionens arbejde
 
Minister skal forklare   (Morsø Folkeblad 15.08.2016)
Omtale af problematikken om naturstyrelsens indblanding i regionens forslag til råstofplan.
 
Hård kamp om ler   (Nordjyske Stiftidende og Morsø Folkeblad 12.08.2016)
Større artikel om regionens arbejde med ny råstofplan og statens forsøg på at blande sig i processen - efter lobbyarbejde fra Dansk Industri
 

Juni 2016

Virksomhedsfølsomme oplysninger   (Morsø Folkeblad 27.06.2015)
Kommentar fra Jørgen Saaby til artiklen om Damolins økonomi og mangelfulde baggrundsoplysninger i artiklen
 
Damolins resultat 2015   (Morsø Folkeblad 23.06.2016)
Artikel om Damolins økonomi og resultat 2015
 
Molerproduktion sikret i mange år   (Morsø Folkeblad 16.06.2016)
Interview med udvalgsformanden om begrundelsen for at tillade gravning i Stærhøj
 
Udvalg vil tillade gravning   (Morsø Folkeblad 14.06.2016)
Råstofudvalget vil indstille til regionsrådet, at der gives tilladelse til gravning i den østlige del af Stærhøj
 

Maj 2016 

Mosebjergs nye ven   (04.05.2016)
Morten Lynggaard Pedersen indtræder som afløser i Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen. Dermed er der 2 modstandere af gravning i Stærhøj og Mosebjerg.

April 2016

Da leret tog form   (Morsø Folkeblad 29.04.2016)
Thorkild Møller undrer sig over fraværet af Sundby-områdets kulturhistorie, geologi og naturværdier i formidling af øens seværdigheder til turisterne
 
Om følelser   (Morsø Folkeblad 27.04.2016)
Christian Dalgaard Høgh - læserbrev om politikernes følelsesladede indlæg på molermødet
 
Regionen betaler i Erslev   (Morsø Folkeblad  26.04.2016)
Region Nordjylland betaler for undersøgelser af evt. molerforekomster ved Erslev
 
Endnu mere debat   (Morsø Folkeblad  23.04.2016)
- endnu lidt udpluk fra debatten den 20.04.2016
 
Molerkastning   (Morsø Folkeblad 21.04.2016)
Omtale af diverse indlæg fra debatmødet
 
Det sagde de   (Morsø Folkeblad 21.04.2016)
Udpluk fra debatten om råstofplan 2016
 
Damolin - åbent brev   (Morsø Folkeblad 20.04.2016)
Damolin forklarer og forsvarer retten til at grav moler
 
250 til moler-møde i Galtrup   (Morsø Folkeblad 20.04.2016)
Foromtale af regionens debat- og informationsmøde om råstofplan 2016
 
Damolin forsvarer 1985-rapporten   (Morsø Folkeblad 19.04.2016)
Damolin forsøger at finde juridisk belæg for at påberåbe sig ret til gravning i Mosebjerg og Stærhøj
 
Meiner, moler og moral   (Morsø Folkeblad 14.04.2016)
En kommentar fra Jørgen Saaby til Meiner Nørgaards fastholden af, at der skal graves uanset hvad VVM-vurdering og anden lovgivning måtte sige
 
Mors nærmest til at behandle molersagen   (Morsø Folkeblad 12.04.2016)
Meiner Nørgaard er fortørnet over, at råstofafgørelser er flyttet til regionen
 
Grove ord i molersagen   (Morsø Folkeblad 07.04.2016)
Søren Olesen mener, at debattonen for og imod gravning er hård og polariseret
 
En trussel mod UNESCO-projektet   (Morsø Folkeblad 04.04.2016)
Jørgen Saaby forklarer, hvorfor molergravning er en trussel mod Hanklits status som verdensnaturarv, og beskriver, hvorledes molerindustri og politikere har forsøgt at reducere det potentielle verdensnaturarvs-område mest muligt 
 
Bevar os vel...  (Morsø Folkeblad 02.04.2016)
Thorkild Møller forklarer, hvorfor Peter Therkildsen er galt afmarcheret vedr. UNESCOs verdensarv, og forsøger at aflive den gentagne påstand om at Damolin må lukke i morgen, hvis der ikke kan hentes moler i Stærhøj.
 

Marts 2016

Retten gjaldt i 25 år   (Morsø Folkeblad 26.03.2016)
Artikel i Morsø Folkeblad, hvor foreningens argumenter for at graveretten kun gjaldt i 25 år forklares 
 
Er landets love bare følelser  (Morsø Folkeblad 26.03.2016)
Jørgen Saaby går i rette med Peter Therkildsens forsøg på at cementere Damolins graveret uden at tage hensyn til landets lovgivning
 
Om molerindvindingsret  (Morsø Folkeblad 22.03.2016)
Peter Therkildsen forsøger endnu hævder endnu en gang, at der er graverettigheder og at molergravning vil fremme Hanklits kandidatur til UNESCOs verdensarv!
 
Når man står på en knold...   (Morsø Folkeblad 17.03.2016)
En kommentar fra Jørgen Saaby til Peter Therkilsens adfærd og indlæg i debatten om høringsudkast til ny råstofplan uden Mosebjerg og Stærhøj vest. En opførsel, som også regionsrådsformanden fandt anledning til at påtale.
 
Bevar det fantastiske landskab   (Morsø Folkeblad 15.03.2016)
Jens Jørgen Pedersen, Nykøbing Mors prioriterer også naturen højere end fortsat molergravning
 
DF splittet i molersagen   (Morsø Folkeblad 14.03.2016)
Artikel om forskelligt syn på molergraning hos DF i regionen og Morsø Kommune
 
Molerkrigen raser stadig   (Morsø Folkeblad 14.03.2016)
Lars Bisgaard, Sejerslev med endnu et indlæg om molergravningens lyksaligheder
 
Skabelsesberetning   (Morsø Folkeblad  09.03.2016)
Kommentar fra Jørgen Saaby til direktøren for Skamols lange indlæg om molerindustriens lyksaligheder på seneste regionsrådsmøde
 
Debatmøde på Mors   (Morsø Folkeblad 09.03.2016)
Regionen vil have debatmøde på Mors om forslag til ny råstofplan
(20. april 2016 i Det Ottekantede Forsamlingshus)
 
Politikere fortaler for molergravning   (Morsø Folkeblad 08.03.2016)
Kommunalpolitikerne på Mors brugte borgernes spørgetid til at tale for molergravning
 
Molerindvinding med historie   (Morsø Folkeblad 08.03.2016)
Bente Lyndrup, formand for Museum Mors, mener molergravning er vigtigt for at finde endnu flere fossiler
 
Molerområder trukket ud af råstofplanen  (Morsø Folkeblad 02.03.2016)
Mosebjerg og den vestlige del af Stærhøj er taget ud af råstofplanen i det forslag, der bliver sendt i høring.
 

Februar 2016

Fup eller fakta   (Morsø Folkeblad 29.02.2016)
Svar Vagn Kidmose til Thorkild Møllers indlæg 23.02
 
Fronter hårdt trukket op   (Nordjyske Stiftidende 28.02.2016)
Artikel i Nordjyske om debatten for og imod molergravning på Mors
 
Perspektiv på gravning   (Morsø Folkeblad   24.02.2016)
Jan Bisgaard Sørensen, Bila, fortaler for gravning for at sikre Damolins fremtid
 
Synker dybt i molersagen   (Morsø Folkeblad 23.02.2016)
Thorkild Møller med en kommentar til Vagn Kidmoses oplysning om beskæftigelse i molerindustrien
 
Råstofstrid spidser til   (Morsø Folkeblad 17.02.2016)
Meningerne er delte i regionsrådet, når der er tale om gravning af moler i Mosebjerg og Stærhøj 
 
Molerrapport ikke bindende aftale    (Morsø Folkeblad 17.02.2016)
Ekspert i miljøret afviser, at Moleraftalen fra 1985 er et bindende juridisk dokument.
 
Formand besøgte Damolin     (Morsø Folkeblad 17.02.2016)
Formanden for regionens udvalg med ansvar for natur og råstoffer på besøg hos Damolin
 
Gravning eller ej    (Morsø Folkeblad 16.02.2016)
Lars Bisgaard, Sejerslev, taler for mere gravning
 
Styr på fakta om arbejdspladser   (Morsø Folkeblad 13.03.2016)
Vagn Kidmose forklarer om de mange arbejdspladser i molerindustrien
 
Grav ikke i Stærhøj   (Morsø Folkeblad 10.02.2016)
Otto Gro Nielsen mener derimod gravning gør stor skade på naturen.
 
Grav bare løs   (Morsø Folkeblad 10.02.2016)
Lars Bisgaard mener ikke lidt molergravning gør skade i naturen.
 
Lad leret ligge ... (Morsø Folkeblad 09.02.201)
Thorkil Møller beskriver omkostninger og manglende gevinster ved at grave moler i Stærhøj
 
Gravning er en luksus, Mors ikke har råd til  (Morsø Folkeblad 06.02.2016)
Jørgen Saaby imødegår opfattelsen af, at Mors ikke har råd til at sige nej
 
Skæld ud til borgmesteren  (Artikel i Morsø Folkeblad 04.02.2016)
Morsøs borgmester får læst og påskrevet af formanden for regionens råstofudvalg for at blande sig i det politiske arbejde i regionens råstofudvalg
 
Kæmpe udgift til Morsø Kommune  (Morsø Folkeblad 02.02.2016)
Jens Aaberg, Nykøbing, henleder opmærksomhed på de enorme udgifter til vejudbygning og -vedligeholdelse, Morsø Kommune står overfor, hvis molergravning i Stærhøj bliver godkendt.

Januar 2016

Forslagt til ny råstofplan giver fortsat anledning til livlig debat for og imod yderligere molergravning.
 
Råstofopgør må vente   (artikel i Nordjyske 27.01.2016)
Omtale af Regionsrådsmødet, hvor behandling af råstofplan 2016 udsættes p.gr.a. en procedurefejl i udarbejdelse af høringsmaterialet.
 
Moler-støvet aftale   (læserbrev i MF 27.01.2016)
Jørgen Saaby går i rette med Meiner Nørgaards opfattelse af, at Molerrapporten fra 1985 er retsgyldigt til tid og evighed - samt et par andre postulater fra Meiner Nørgaards side...
 
 
Alle 27 fra Damolin   (artikel i Morsø Folkeblad 27.01.2016)
Artikel om - alle 27? - medarbejdere fra Damolin på Mors og Fur, der mødte op til regionsrådsdebatten, velvidende at behandling af råstofplanen var udsat.
 
Graverettigheder blev forlænget   (læserbrev i MF 26.01.2016)
Meiner Nørgaard, kommunalpolitiker, insisterer på, at moleraftalen fra 1985 er et retsgyldig dokument, som gælder i al fremtid -  og fremturer nok en gang med et perfidt og udokumenteret udfald mod Jørgen Saaby.
 
Landskab skal bevares for eftertiden  (læserbrev MF 26.01.2016)
Indlæg af Trine Høgh om vigtigheden af at bevare landskabet intakt for de kommende generationer.
 
Fejl udsætter molersag  (Morsø Folkeblad 26.01.2016)
Artikel om baggrund for at Regionsrådet vælger at udsætte behandling af udkast til ny råstofplan
 
Væk Kong Fegge  (læserbrev MF 25.01.2016)
Lars Bisgaard, Sejerslev, argumenterer for fortsat molergravning.
 
 
Limfjordens Nationalpark  (læserbrev MF 25.01.2016)
Indlæg af Foreningen til bevarelse af Mosebjerg og Stærhøj. Visioner til en bæredygtig udnyttelse af naturen på Mors frem for den destruktive tilgang ved bortgravning.
 
Graveretten gjaldt kun 25 år (artikel MF 25.01.2016)
Interview med Jørgen Saaby, der forklarer hvorfor Damolins graveret fra 70'erne udløb i 2003.
 
Grav eller lad moleret ligge ? (Artikel i Morsø Folkeblad 25.01.2016)
Omtale af regionsrådsmødet 26. januar, hvor forslag til ny råstofplan er på dagsorden (punktet endte dog med at blive udsat)
 
Arbejdspladser kommer og går (læserbrev MF 25.01.2016) 
Læserbrev fra Jens Overgaard om vigtigheden - eller mangel på samme - af de få moler-relaterede arbejdspladser på Damolin
 
Har vi råd til at lukke virksomheder (læserbrev MF 23.01.2016)
Peter Krogh Kristensen, Fjerritslev, indlæg primært om molerindustriens betydning i forrige århundrede.
 
Lad molergravning fortsætte  (læserbrev/brev til regionsrådet, MF 22.01.2016)
Indlæg fra tillidsrepræsentanter på Damolin
 
Frygter tab af arbejdspladser (artikel i MF 21.01.2016).
Interview med tillidsfolk på Damolin
 
- desværre uden at forstå de naturmæssige værdier, der er på spil
 
Lad molergravning være fortid (læserbrev MF 20.01.2016)
Per Thielkær Nielsen taler for at stoppe molergravningen.
 
Fejl og misinformation i Damolins henvendelse til Regionsrådet (kommer)
Debatindlæg af Jørgen Saaby i Morsø Folkeblad 19.01.2016, som påpeger fordrejninger og forkerte oplysninger i Damolins henvendelse til Regionsrådet.
 
Aftaler kan være permanente  (læserbrev MF 18.01.2016)
Indlæg af Poul Erik Kristensen, Morsø Kommunalbestyrelse (Demokratisk Balance)
 
Aftalebrud?  (indlæg fra Damolin og artikel i MF 16.01.2016)
Damolin sender åbent brev til regionsrådsmedlemmer om aftalebrud og trusler om erstatningskrav.
 
Molerindustrien går til modangreb  (Artikel i MF 15.01.2016)
Damolin påstår, at det er aftalebrud, hvis Mosebjerg tages ud af råstofplanen.
 
Læserbrev fra Eskild Arnfred, som bakker op om regionens forslag til ny råstofplan uden Mosebjerg
 
Dokumenter eller beklag  (leder i Morsø Folkeblad 02.01.2016)
En kraftig opfordring til Meiner Nørgaard om at dokumentere de grove beskyldninger mod Jørgen Saaby eller beklage udtalelserne i læserbrevet 15.12.2015.
 

December 2015

Regionsrådets oplæg til revision af råstofplanen holder Mosebjerg helt fri for molergravning i fremtiden og der er forslag om at indskrænke gravemuligheder i Stærhøj. Det har givet anledning til fornyet debat for og imod gravning

Snæversynet sagsbehandling i Morsø Kommune (MF 29.12.2015)
Læserbrev af Søren Weibel, Alsted, med opfordring til Morsø Kommune om at passe bedre på naturen

Meiner synker dybere   (MF 23.12.2015)
Svar fra Jørgen Saaby til Meiner Nørgaards seneste forsøg på at forklare/forsvare sine udtalelser og ageren

Molergravning bør være fortid  (MF 22.12.2015)
Indlæg af Bo Fink, Sundby, som mener molergravning bør være fortid på Mors....

Svar fra Meiner Nørgaard til læserbrev 17.12  (MF 21.12.2015)

Glædeligt nej til molergravning   (MF 18.12.2015)
Åge Ravn, Bjergby, går i rette med Meiner Nørgaards ubetingede og ukritiske ønske om udvidet molergravning

Hvor dybt kan Meiner Nørgaard synke ?   (MF 17.12.2015)
Jørgen Saaby imødegår Meiner Nørgaards postulater og beskyldninger

Troede regionen ville udvikling på Mors  (MF 15.12.2015)
Meiner Nørgaard er vred over regionens beslutning og beskylder både regionens embedsmænd og Jørgen Saaby for usaglige og personlige interesser i spørgsmålet om molergravning

En balanceret løsning   (MF 15.12.2015)
Interview med formanden for regionens råstofudvalg, der har fulgt embedsmændenes anbefaling om at friholde Mosebjerg for molergravning

Cadeau til modstanderne mod molergravning  - Leder i MF 12.12.2015
Morsø Folkeblads leder roser molergravningens modstandere for at være den væsentligste årsag til, at der bliver kigget med nye og mere objektive øjne end Morsø Kommunen har kunnet præsterere på fordele og ulemper ved molergravning

Foreningen er glade og afventende   (MF 11.12.2015)
Interview med foreningens formand Trine Høgh om de positive tilkendegivelser (set med foreningens øjne) efter regionens vurdering og oplæg til ny råstofplan uden Mosebjerg

Regionen underkender Morsø Kommune  (MF 11.12.2015)
Artikel om regionens vurdering af de områder, hvor Morsø Kommune ikke har været grundig nok i den oprindelige VVM-redegørelse.

Regionen vil friholde Mosebjerg for molergravning  (MF 11.12.2015)
Artikel om regionens embedsmænds oplæg til revideret råstofplan - hvor Mosebjerg tages helt ud af de fremtidige graveområder.

 

3 læserbreve i Morsø Folkeblad efter regionsrådets debat forud for ny høring om gravning i Stærhøj

Læs på lektien Peter Terkildsen (MF 25.11.2015)
Forskelligt syn på molergravning (MF 27.11.2015)
Mere end forskelligt syn på molergravning (MF 01.12.2015)

 
 
Her er 3 artikler som opfølgning på regionens beslutning om ny høring for Stærhøj
 
Molerlandskabet har national interesse   (artikel i MF 10.06.2015)
Damolin forlader Mors ved et nej   (artikel i MF 10.06.2015)
Stærhøj-sag forsinkes et halvt år    (artikel i MF 10.06.2015)
 
Ekstra høring for Stærhøj   (artikel i MF 09.06.2015)
Region Nordjylland beslutter at sende ansøgning om gravetilladelse i Stærhøj i ny høring på grund af "væsentlige fejl og mangler” i miljørapporten,
 
At kende sin besøgelsestid...    (Læserbrev i MF 10.03.2015)
Et historisk tilbageblik til en tid med fremsynede folk på øen, der forstod værdien af de unikke molerskrænter og landskaber. Et læseværdigt indlæg af Dorethe Olsen, Sallingsund.
 
 
Plan for moler fastholdes    (artikel i MF 04.03.2015)
Kommunalbestyrelsen holder fast i, at en 30 år gammel plan er vigtigere end at se med friske øjne på de aktuelle planer. Med stemmerne 20-1 vil kommunalbestyrelsen ikke gøre noget for at bevare landskabet på nordmors.....
 
Hvad får vi til gengæld?  (Læserbrev MF 02.03.2015)
Per Thilkjær Nielsen spørger hvad vi får til gengæld for en massiv naturødelæggelse.
 
 
Frihold vores Jellingsten   (Læserbrev MF 26.02.2015)
En enkelt lokalpolitiker, Niels Kr. Østergaard (S) tør sige nej til at inddrage Mosebjerg som fremtidig råstofområde
 
Troværdighed?   (Læserbrev, MF 24.02.2015)
Kommentat til lokalpolitiker, som er imod landbrugets tunge transporter, men ser ingen problemer i tung molertransport.
 
Bevar Stærhøj for eftertiden   (Læserbrev, MF 13.02.2015)
Aksel Svenningsen, Flade, mener, det er forkert at ødelægge enestående natur for en kortsigtet økonomisk gevinst. Med en kommentar for og imod.......
 
 
Mosebjergs fremtid er på spil    (læserbrev, MF 04.02.2015)
Foreningen har sendt et læserbrev for at henlede opmærksomhed på den igangværende høring til Region Nordjyllands udkast til Råstofplan 2016
 
 
 
 
Udvalget for Teknik og Miljø ønsker ikke umiddelbart at acceptere servitut mod gravning i Mosebjerg.
 
Artikel om Jørgen Saaby, der ønsker at beskytte sin ejendom - og dermed Mosebjerg - mod molergravning ved tinglysning af en servitut på ejendommen.
 
 
Høringsfasen er forlængst overstået, men det er processen frem mod en afgørelse langt fra. Behandlingen af indsigelserne er flyttet til Region Nordjylland som følge af, at al råstofplanlægning overgik til regionerne pr. 1. juli 2014. Læs en kort opdatering af forløbet i efteråret 2014 her
 
Læserbrev i Morsø Folkeblad med en stærk opfordring til politikerne om at tænke langsigtet. Mette Jensen, formand for loklafdelingen i Danmarks Naturfredningsforening
 
Naboprotester  (MF 11.09.2014
Endnu en omtale og opsummering af indsigelserne, denne gang med fokus på de individuelle indsigelser.
 
49 indsigelser  (MF 20.08.2014)
Artikel i avisen, som opsummerer resultatet af høringsfasen.
 
Molergravning bliver dyrt   (MF 15.08.2014, læserbrev
Anna Noe Bovin og Per Noe
 
Verdensarven er på spil...   (MF 15.08.2014, læserbrev)
Hans Jensen, Fårtoft
 
Bevar det flotte kystlandskab    (MF 11.08.2014, læserbrev)
Jørgen Frank Rasmussen, Naturvejleder og bestyrelsesmedlem i lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening har netop oplevet det storslåede landskab fra søsiden og er uforstående overfor planerne om at ødelægge dette.
 
Bevar Mors vel...   (MF 09.08.2014, læserbrev)
Hans Jensen, Fårtoft, fremhæver det katastrofale i at ødelægge det smukke landskab for evigt
 
Mors på verdenskortet  (MF 01.07.2014, læserbrev)
Mette Jensen, formand for Danmarks Naturfredningsforening Morsø forsvarer landskabet og tager afstand fra gravning
 
Embedsmand... for os alle   (MF 30.06.2014, læserbrev)
Inger og Jørgen Saaby kommenterer de 2 foregående artikler og forholdet, at forvaltningen informerer Molerindustrien uden lodsejernes viden  
 
Der blev givet og taget   (MF 28.06.2014)
Interview med Arne Kirk og Michael Dickenson, Morsø Kommune, om tilblivelsen af Molerrapporten i 1985.
 
Mosebjerg problematikken....    (Morsø Folkeblad, Artikel 28.06.2014)
Artikel om de manglende anmeldte rettigheder i store dele af Mosebjerg, udlægning til råstofområde uden orientering af lodsejere m.m.
 
 
Hvad mener Naturfredningsforeningen  (Morsø Folkeblad, læserbrev 26.06.2014)
Jens Jørgen Pedersen efterlyser en holdning fra Danmarks Naturfredningsforening...
 
Lad os holde os til sagen   (Morsø Folkeblad, læserbrev 21.06.2014)
Trine Høgh forsøger at få debatten tilbage til det essentielle - skal molergravning ødelægge de specielle geologiske formationer i Hanklit - Stærhøj - Mosebjerg buen.
 
Mudder- eller molerkastning    (Morsø Folkeblad, læserbrev 21.06.2014)
Lars Bisgaard taler for gravning og arbejdspladser på Damolin og ser gerne flere molergrave.
 
Hvad tænker man på?   (Morsø Folkeblad, læserbrev 21.06.2014)
Per Thilkjær Nielsen undrer sig over at man overhovedet tænker på at ødelægge dette særprægede landskab...
 
Kan vi leve af naturen på Mors?   (Morsø Folkeblad, læserbrev 20.06.2014)
Ester Solås Petersen fortæller, at den spændende og varierende natur faktisk trækker folk til øen -  en kommentar til Meiner Nørgaards udmelding om at "... vi ikke kan leve af at sidde og kigge ud over fjorden"
 
Molerdebatten - i lys lue....  (Morsø Folkeblad, læserbrev 19.06.2014)
Inger og Jørgen Saaby forsøger at bringe debatten tilbage på sporet - det handler om at undgå gravning i Stærhøj og Mosebjerg - ikke en debat om Ejerslev Havn...
 
Hvem tror vi, vi er.....?  (Morsø Folkeblad, læserbrev 18.06.2014)
Elly Bloch stiller spørgsmålstegn ved vores ret til at ødelægge naturen
 
Sikken et rabalder....  (Morsø Folkeblad, læserbrev 17.06.2014)
Henning E. Pedersen - nok en kommentar omkring Ejerslev Havn og molergravning der. Som jo altså ikke har så meget at gøre med gravning i Stærhøj og Mosebjerg.
 
Øens liv og puls   (Morsø Folkeblad, læserbrev17.06.2014)
Bente Lyndrup argumenterer for at der skal garves moler.
 
Charmeoffensiv og skønmaleri... (Morsø Folkeblad, læserbrev 16.06.2014)
Kommentar til Damolins charmeoffensiv via Morsø Folkeblad, hvor det bl.a. postuleres, at gravemodstand nok bunder i bekymring og frygt for gener ved tranporten....
 
Bindegalt....  (Morsø Folkeblad, læserbrev 16.06.2014)
Per Thielkjær Nielsen kommenterer forslaget om at grave...
 
Damolin vil bane vej...   (Morsø Folkeblad, artikel 14.06.2014)
Problematikken forsøges endnu en gang drejet over mod et transportvejs-problem og ikke et spørgsmål om gravning eller ej....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi synes, disse landskaber skal bevares for eftertiden.....
 
 
Tidligt sommerbillede fra Mosebjerg 
 
 
Mosebjerg - tidlig morgen
Mosebjerg - tidlig morgen
 
Hanklit, Svalklit, Fårtoft Klint og Stærhøj til højre i billedet
 
Bevar Mosebjerg og Stærhøj  | bevarmosebjerg@gmail.com