Tegn medlemsskab i foreningen....

Her kan du blive medlem af foreningen.

Der er 2 typer medlemsskab.

Hvis du betaler et årskontingent på 20 kr. opnår du stemmeret ved foreningens generalforsamling (aktivt medlemsskab). Foreningens konto er Mobile Pay nr. 6175 6041 (skriv kontingent på betalngen og husk navn og adresse ved bankoverførsel)

Der er også mulighed for medlemskab uden kontingentbetaling – i så fald har man ikke stemmeret ved generalforsamlingen (støttemedlem).

Bestyrelsen. 

Mosebjerg - forsommerbillede
 
Bevar Mosebjerg og Stærhøj  | bevarmosebjerg@gmail.com