Foreningens debatoplæg

Herunder kan du se de slides og indlæg, der har været benyttet ved diverse møder og forsamlinger.
 
Det nyeste dokument er Inger Saabys indlæg ved debatmødet 20.04.2016 i Det ottekantede Forsamlingshus
 
 
Lidt om proceduren og høringsprocesser og hvilke elementer, der står på spil ved de kommende afgørelser.
HUSK - din mening tæller!  Vi opfordrer alle til at indgive høringssvar. 

Der er frist for indsigelser mod gravning i Stærhøj allerede den 12.02.2016. 

Forslag til Råstofplan 2016 kommer i høring i perioden 4. marts - 9. maj.
 
 
Indlæg til møde i gruppen, der arbejder med visioner for en bæredygtig og sammenhængende udvikling af hele Nordmors - en kystvendt pendent til den mere barske natur i Nationalpark Thy.
 
 
Indlægget har ligeledes været anvendt i arbejdsgruppen med Fremtidens landskaber
 
 
Foreningens indlæg på mødet med regionens politikere i Bjergby Forsamlingshus den 26. maj 2015. Forud var politikerne på besigtigelse i området ved Stærhøj og Mosebjerg.
 
 
Indlæg fra borgermøde forud for kommunens VVM redegørelse om gravning i Stærhøj. Her forsøgte vi at forklare politikerne, at høringen især skulle afklare om der overhovedet skal graves i Stærhøj - og ikke blot som forvaltningens oplæg lagde op til: hvordan.

Forvaltningens oplæg var desværre helt fra starten, at politikerne ikke kunne sige nej til gravning. En holdning, der desværre har bidt sig fast hos mange politikere trods vores ihærdig forsøg på at forklare de forkerte præmisser.
 
Som bekendt overtog regionen sagsbehandlingen i juli 2014. Graveplanerne er nu på ny i høring, fordi den oprindelige VVM redegørelse var mangelfuld og fejlbehæftet. 
Generalforsamling 2016
Generalforsamling 2016
 
Fremtidens landskaber
Fremtidens landskaber
 
Fortællende landskaber
 
Møde med regionens politikere
 
Borgermøde i Bjergby 6. maj 2014
 
Bevar Mosebjerg og Stærhøj  | bevarmosebjerg@gmail.com